Referencie

Nový Háj - Petržalka

 • Štyri kotly ATAG XL 140 s celkovým výkonom 520 kW.
 • Komínová kaskáda Cox Geelen.

ZŠ Kovarce

 • Päť kotlov ATAG Q51S s celkovým výkonom 243,5 kW.
 • Komínová kaskáda Cox Geelen.

Hotel AVENA, Liptovský Ján

 • Tri kotloy ATAG XL.
 • Komínová kaskáda Cox Geelen.

AB Straže, Poprad

 • Dva kotly ATAG Q51S.
 • Komíny Cox Geelen.

Polyfunkčný objekt, Vrútky

 • Dva kotly ATAG XL.
 • Komínová kaskáda Cox Geelen.

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Bratislava

 • Dva kotly ICI Monolite JB
 • Čerpadlový expanzný automat Flamcomat
 • Tlakové expanzné nádoby Flamco
 • Zásobníkový ohrievač vody Flamco

Kotolňa Čerenčany

 • Dva kotly ICI REX 40 F

 • Expanzný automat Flamcomat

Základná škola Nižný Hrabovec

 • Tri kotly ICI Monolite 210 JB
 • Expanzný automat Flamcomat

Bytovka Senec

 • Štyri koncentrické združené komíny Cox Geelen CFS FA.

 

Národná Banka Slovenska

 • Dva kotly ICI Caldaie Monolite 125 JB.

Stránky