Uvoľňovacie nádoby (oddelenie pary a vody na výstupe PV)